iDziennik Mobile Szczecin

iDziennik Mobile Szczecin

Aplikacje mobilne iOS i Android stworzone na zamówienie firmy Wolters Kluwer, zintegrowane z wersją webową iDziennika. Funkcjonalność aplikacji obejmuje: oceny, plan lekcji, frekwencja, zachowanie, zgłaszanie nieobecności, komunikacja między szkołą a uczniami i rodzicami. Wdrożenie obejmowało przygotowanie aplikacji dla szkół w Szczecinie.

As part of the project we had our hands on:

Analysis of requirements and technical design

UX & UI project

Graphical design

Android mobile app

iOS mobile app

SLA technical support